VARIODYN ONE Nowa generacja systemu DSO

2023-12-04

System Honeywell VARIODYN ONE jest nowoczesnym, modułowym i skalowalnym systemem rozgłaszania spełniającym wszystkie wymagania Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych, jak również bardziej wymagające funkcje profesjonalnych systemów rozgłaszania. VARIODYN ONE to system w pełni cyfrowy zapewniający pełną cyfrową komunikację na magistralach audio i danych.

Podstawowym elementem systemu są kontrolery INC połączone siecią dla stworzenia systemu DSO o odpowiedniej pojemności, budowie i topologii. Kontrolery INC zapewniają obsługę do 8 kanałów wzmacniaczy i 48 linii głośnikowych. Każda z 48 linii głośnikowych obsługiwanych przez kontroler INC może być indywidualnie sterowana. W dużym systemie DSO może występować do 400 kontrolerów, które połączone są wydajną systemową siecią ethernet komunikując się po wysokoprzepustowym protokole TCP/IP.

Kontrolery w zależności od typu (występują 4 typy kontrolerów: INC, INC-D, INC-Dante, INC-A) są wyposażone są w: 8 wejść DAL-bus służących do połączenia stacji mikrofonowych, wejścia i wyjścia cyfrowego dźwięku w formacie DANTE (8 wejść i 8 wyjść), oraz 6 symetrycznych wejść i wyjść audio.

Kontroler wyposażony jest ponadto w procesory DSP sygnałów audio, stałą pamięć Flash EEPROM z pełnym nadzorem do zapisu komunikatów alarmowych, oraz układ zaawansowanego impedancyjnego nadzoru ciągłości linii głośnikowych.

Kontrolery INC współpracują z systemowymi wzmacniaczami mocy klasy D: 4XDPS1200 (z regulacją mocy każdego kanału i mocy łącznej 1200W), 4XDPS2000 (z regulacją mocy każdego kanału i mocy łącznej 2000W) oraz wzmacniaczami z wbudowanym zasilaczem do ładowania akumulatorów pracy awaryjnej 4XD125B i 4XD250B , odpowiednio o mocy 4x125W i 4x250W.

Stacje mikrofonowe DSC plus wyposażone są w 12 swobodnie programowalnych przycisków. Zwiększenie liczby przycisków stacji mikrofonowych realizuje się przez dołączenie w sposób kaskadowy klawiatur DKM plus, z których każda rozszerza stację o kolejne 18 swobodnie programowalnych przycisków. Co bardzo ważne, stacje DCS plus wyposażone są we wbudowany głośnik i umożliwiają realizowanie funkcji interkomu pomiędzy stacjami w systemie.

W systemie występuje także stacja mikrofonowa ETCS z dotykowym ekranem, na której można zarządzać nie tylko daną stacją, ale również konfiguracją i parametrami audio w całym systemie DSO bez konieczności podłączania komputera. Stacja mikrofonowa posiada wbudowane wejście USB, za pomocą którego można odtwarzać komunikaty oraz pliki muzyczne i nimi zarządzać, tworzyć playlisty i harmonogramy. Stacja posiada wejście i wyjście audio typu jack 3,5 mm, do którego można podłączyć dodatkowe źródło dźwięku lub wysłać dźwięk z systemu DSO do innego systemu. Stacja mikrofonowa ETCS posiada możliwość wyboru i odsłuchiwania muzyki, plików audio czy komunikatów na wbudowanym głośniku przed ich nadaniem do wybranych stref. Stacja posiada swój nr IP oraz dwa niezależne wejścia ethernetowe (podstawowe i redundantne) dzięki czemu może zostać podłączona do systemu DSO z dowolnego miejsca obiektu, w którym zapewnione jest wejście do sieci LAN.

W rozległych obiektach o utrudnionym dostępie do szaf sprzętowych można zastosować wyniesione konsole z mikrofonem dla straży pożarnej zgodne z rozporządzeniem MSWiA i Świadectwem dopuszczenia CNBOP (zgodność z pkt. 11.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.). Konsole umieszczone są w obudowie metalowej koloru czerwonego z napisem: „Mikrofon dla straży pożarnej”. Takie podejście ma na celu zminimalizowanie czasu dostępu osoby kierującej ewakuacją do mikrofonów ewakuacyjnych co przyśpieszy ewakuację oraz ułatwi pracę ekipie ratunkowej. Obudowa, mikrofon oraz przyciski konsoli mikrofonowej dla straży pożarnej są wykonane w sposób przemysłowy tzn. w sposób ułatwiający obsługę stacji w strażackich rękawicach ochronnych, bez obawy o uszkodzenie jej elementów. Konsola mikrofonowa dla straży pożarnej występuje również w wersji ze stali nierdzewnej i stopniem ochrony IP54, co pozwala montować ją na zewnątrz pomieszczeń. Podczas zewnętrznego montażu, należy zadbać o montaż maty grzewczej za tylną lub pod dolną ścianką obudowy, pozwalającej na utrzymanie optymalnej temperatury pracy stacji mikrofonowej podczas silnych mrozów (poniżej -5°C).

Jednostka UIM komunikująca się z systemem udostępnia 2 wejścia i 2 wyjścia audio (złącza: RCA i XLR) oraz 48 wejść/wyjść GPIO, z czego 8 wejść nadzorowanych. Jednostka UIM wykorzystywana może być do podłączenia sygnałów wyzwalających z nadrzędnego systemu sterowania lub systemu sygnalizacji pożarowej, bądź do sterowania innymi systemami poprzez wejścia logiczne GPIO.

Połączenia systemowe w obrębie szaf CDSO wykonywane są za pomocą systemowych kabli połączeniowych. Wyniesiony mikrofon strażaka może być zrealizowany za pomocą kabli miedzianych do 300 m długości np. HTKSHekw PH90 4x2x0,8. Możliwe jest także zrealizowanie połączenia światłowodowego za pomocą systemowych konwerterów światłowodowych i kabli światłowodowych wielomodowych do 2000 m długości.

Centrala systemu DSO może być zlokalizowana w jednej lub wielu szafach rack, a system może mieć strukturę autonomiczną, skupioną i rozproszoną. Do połączenia rozproszonych szaf rack wykorzystać można systemowe konwertery światłowodowe umożliwiające realizację topologii pierścienia, która zapewnia redundancję połączeń. Połączenia rozproszonych szaf rack wykonać można za pomocą konwerterów i kabli światłowodowych wielomodowych (do 2000 m odległości) lub jednomodowych (do 30000m odległości).

Co bardzo ważne system Honeywell VARIODYN ONE jest wstecznie kompatybilny z poprzednią generacją systemu Honeywell Variodyn D1, co użytkownikom starszych systemów pozwoli na modernizację i rozbudowę swoich systemów bez konieczności związanych z wymianą centrali DSO starego systemu.