Warunki Współpracy

Informacja korporacyjna

Odpowiedzialnośc za treści:
Honeywell Sp. z.o.o.
Domaniewska 39
02-672 Warszawa
Tel: +48 22 60 60 900
hls-poland(at)honeywell.com

Prezydent Zarządu: Marek Łada

PL5210087228

KRS 33934

Regon 010110206

Lokalny regulamin

Warunki sprzedaży i dostaw Honeywell (pl)

Standard Conditions of Sale by Honeywell Life Safety Austria (en)
Standard Conditions of Sale by Honeywell Life Safety Austria (de)
Standard Conditions of Sale by Honeywell Life Safety Austria (cz)
Standard Conditions of Sale by Honeywell Life Safety Austria (ro)
Standard Conditions of Sale by LLC “System Sensor Fire Detectors” (ru)
Standard Conditions of Sale by Honeywell Teknoloji Anonim Şirket

Zawartość tej strony była opracowywana z ogromną starannością. Niemniej jednak jeżeli pojawiają się na niej jakieś błędy, będziemy wdzięczni o informację. Wszystkie marki i logotypy są własnością odpowiednich właścicieli.

Prawa autorskie

Poszczególne elementy należące do strony internetowej takie jak tekst, obrazy, filmy, pliki są chronione prawami autorskimi. Pobieranie ich jest dozwolone w celach reprodukcyjnych, jeśli mają służyć do celów zawodowych lub handlowych. Wykorzystywanie tekstów lub ich fragmentów oraz zdjęć jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią zgodą pisemną Honeywell Life Safety Austria GmbH.

Zastrzeżenia

  1. Firma Honeywell przyznaje użytkownikowi prawo do zapisania i powielania plików niniejszej publikacji internetowej firmy Honeywell pod następującymi warunkami: a) Pliki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów informacyjnych, b) pliki nie zostaną zwłaszcza sprzedane oraz wykorzystane do celów politycznych, c) pliki nie zostaną w żaden sposób zmienione, d) w każdej kopii plików lub fragmentów plików zostaną umieszczone informacje dotyczące praw autorskich oraz te warunki.
  2. Firma Honeywell nie udziela gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem niniejszej publikacji internetowej, poszczególnych plików lub fragmentów plików.
  3. Firma Honeywell ma prawo opracowywać, powielać lub udostępniać bez ograniczeń osobom trzecim w dowolnym celu pomysły lub informacje wynikające ze swojej reakcji na tę publikację internetową.
  4. Firma Honeywell zakłada, że jej reakcji na tę publikację internetową nie należy traktować jako poufnej.
  5. Firma Honeywell zastrzega sobie wszelkie prawa.
  6. W przypadku braku akceptacji jednego lub wielu punktów ze strony użytkownika, firma Honeywell wychodzi z założenia, że niniejsza publikacja internetowa nie jest przez użytkownika wyświetlana.


Privacy Policy of Honeywell

Terms and Conditions of Honeywell
Standard Conditions of Sale by Honeywell Life Safety Austria
Contact us or the respective local office for any questions