Wsparcie techniczne

Certyfikacja

Jako producent i dystrybutor Honeywell przeprowadza proces certyfikacji oferowanych produktów. Bezpośrednim klientom udostępniane są certyfikaty zgodności budowlane: krajowe CNBOP, ITB i europejskie CPD, certyfikaty VdS respektowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, certyfikaty specjalistyczne m.in. ATEX oraz deklaracje zgodności. Uczestnicy szkoleń projektowych instruowani są w zakresie sposobu dopuszczania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych w Polsce.

Wsparcie techniczne
Dla bezpośrednich klientów oferujemy profesjonalne wsparcie techniczne w zakresie wszystkich oferowanych systemów. Klienci Honeywell mają zapewniony bezpośredni kontakt z inżynierem wsparcia technicznego oraz z przedstawicielem handlowym, których zadaniem jest zapewnienie szybkiego wsparcia klienta w pełnym zakresie dotyczącym zgłoszonych usterek, reklamacji, pomocy przy uruchomieniu i w trakcie użytkowania.