Szpitale, obiekty medyczne

Integracja ochrony przeciwpożarowej i technologii komunikacyjnych w obiektach medycznych

Zapewnienie bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych, związana z nimi konieczność ewakuacji pacjentów i personelu sprawia, że obiekty szpitalne stawiają wyjątkowo liczne i bardzo wysokie wymagania systemom ochrony przeciwpożarowej oraz powiązanymi z nimi systemami nagłośnienia, komunikacji szpitalnej oraz oświetlenia ewakuacyjnego. Ponieważ wielu pacjentów, ze względu na ich stan zdrowia oraz podłączenie do aparatury medycznej, nie można przenieść z niebezpiecznej strefy bez pomocy z zewnątrz, prawdopodobieństwo wystąpienia paniki jest tutaj szczególnie wysokie. Proces ewakuacji wymaga znacznie więcej czasu niż w przypadku innego typu budynków, co w zasadniczy sposób utrudnia i opóźnia możliwość podjęcia sprawnej akcji gaśniczej przez jednostki straży pożarnej. Niezbędne, zatem okazuje się opracowanie koncepcji ochrony obiektu uwzględniającej błyskawiczną lokalizację ogniska zagrożenia, przy maksymalnym ograniczeniu wystąpienia fałszywego alarmu, zapewnienie jak najbardziej efektywnych dróg ewakuacji oraz optymalnych warunków do przeprowadzenia akcji pożarniczej.

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem referencji!

Broszura "THE HOSPITAL OF THE FUTURE IS NOW" do pobrania TUTAJ