Szkolenia

Prowadzone przez nas szkolenia przekażą specjalistyczną wiedzę wymaganą w zakresie wykrywania pożaru, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, systemów włamania i napadu i systemów zarządzania wyższego szczebla.

Miejsce prowadzonych szkoleń

Szkolenia odbywają się w warszawskim biurze Honeywell Sp. z o.o. pod adresem:

ul. Domaniewska 39, Warszawa, budynek NEFRYT, piętro 5.

Dla uczestników dostępna jest sala szkoleń z bogatym wyposażeniem w tablice szkoleniowe oraz szeroką gamę omawianych urządzeń.

documentPlan Szkoleń SSP i DSO 2017

documentPlan Szkoleń Security Products 2017

Szkolenia podstawowe i indywidualne Wśród dostępnych szkoleń znaleźć można szkolenia podstawowe dla osób bez większego doświadczenia w zakresie produktów Esser lub w systemach bezpieczeństwa przeciwpożarowego ogólnie. Szkolenia podstawowe i projektowe skierowane są również dla pracowników działów handlowych i projektowych, których zadaniem jest poprawne zaprojektowanie i skonfigurowanie zestawienia elementów systemu, posiadanie wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów i zasad certyfikacji produktów, wytycznych i norm projektowo-instalacyjnych oraz cech użytkowych oferowanych produktów. Szkolenia podstawowe są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Dla pracowników działów realizacji (instalacji i uruchomienia) bezpośrednich klientów dostępne są również szkolenia zaawansowane, jako uzupełnienie szkoleń podstawowych. W trakcie szkoleń zaawansowanych przekazywane są informacje dotyczące procesu instalacji, szczegółów montażowych i użytkowych poszczególnych urządzeń oraz przede wszystkim prezentowany i ćwiczony jest proces konfiguracji i stopniowego uruchamiania systemu. Wiedza przekazywana w postaci wykładu i prezentacji uzupełniania jest zajęciami praktycznymi na tablicach szkoleniowych, na których każdy uczestnik może na bieżąco w praktyce przećwiczyć stopniowo przekazywane informacje.

Szkolenia indywidualne
Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia dopasowanego idealnie do potrzeb uczestników oraz szkolenia w języku obcym: angielskim lub niemieckim. Przy zapotrzebowaniu na zorganizowanie szkolenia zamkniętego, indywidualnego dla grupy uczestników reprezentujących jedną lub więcej firm lub przy zapotrzebowaniu na szkolenie lokalne: na obiekcie lub w innych regionach Polski prosimy każdorazowo o kontakt z odpowiednim regionalnym przedstawicielem handlowym lub biurem w Warszawie.

Rejestracja
Zapisy na szkolenia można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego na końcu obowiązującego planu szkoleń. Zapis na szkolenie musi być potwierdzony przez nasze biuro.

Kontakt
W razie pytań prosimy o kontakt: hls-poland@honeywell.com lub u naszych regionalnych przedstawicieli.