Szkolenia

Prowadzone przez nas szkolenia przekażą Państwu specjalistyczną wiedzę wymaganą w zakresie wykrywania pożaru i dźwiękowych systemów ostrzegawczych.

Miejsce szkoleń

Szkolenia odbywają się w biurze Honeywell Sp. z o.o. pod adresem:

ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, budynek NEFRYT, piętro V.

Dla uczestników dostępna jest sala szkoleń z bogatym wyposażeniem w tablice szkoleniowe oraz szeroką gamę omawianych urządzeń.

PLAN SZKOLEŃ 07-12.2020

FORMULARZ REJESTRACYJNY ONLINE

Szkolenia projektowe są szkoleniami otwartymi i bezpłatnymi, na które zapraszamy naszych stałych i nowych klientów oraz pozostałe strony związane z procesem inwestycji budowlanych: projektantów, rzeczoznawców d/s ochrony przeciwpożarowej, architektów, generalnych wykonawców, inwestorów, techników serwisu budynku i inne osoby / firmy zajmujące się zawodowo aktywnymi systemami bezpieczeństwa. Szkolenia projektowe prezentują ofertę produktową urządzeń i systemów marki Honeywell, ich zastosowanie, budowę, parametry techniczne i użytkowe, przykłady rozwiązań projektowych, właściwego doboru urządzeń, a także aspekty prawne, normy i wytyczne dotyczące projektowania i instalacji systemów: sygnalizacji pożarowej, sterowania urządzeń gaśniczych, dźwiękowych systemów ostrzegawczych oraz komputerowych systemów wizualizacji i zarządzania bezpieczeństwem obiektu.

Szkolenia uruchomieniowo-instalacyjne są szkoleniami zamkniętymi, odpłatnymi i dostępnymi tylko dla partnerów handlowych Honeywell, w szczególności dla pracowników technicznych wykonujących prace instalacyjne oraz uruchomieniowe. Szkolenia uruchomieniowo-instalacyjne pozwalają zapoznać się z narzędziami instalatora, procesem instalacji, konfiguracji i uruchamiania systemu, szczegółowymi parametrami technicznymi urządzeń oraz zagadnieniami konserwacji i serwisu działających systemów. Celem tych szkoleń jest przygotowanie instalatora do wykonania prac instalacyjnych, konfiguracyjnych, testów, konserwacji i serwisu systemów bezpieczeństwa Honeywell.

Program punktów szkoleniowych
Opłaty za szkolenia instalacyjno-uruchomieniowe mogą być rozliczane za pomocą punktów szkoleniowych. Stali klienci Honeywell otrzymują 1 punkt za każde 10.000 zł netto obrotu handlowego z Honeywell w poprzednim roku kalendarzowym. Zgromadzone punkty wygasają po 2 latach kalendarzowych od ich przyznania. Opłaty i punkty szkoleniowe dotyczą tylko szkoleń oznaczonych w opisie szkolenia. Nowi klienci Honeywell mogą wystąpić o przyznanie startowego pakietu punktów szkoleniowych, który umożliwi bezpłatne przeszkolenie 2 pracowników w zakresie instalacyjno-uruchomieniowym z zakupionego systemu. Warunki uczestnictwa należy uzgodnić z regionalnym menedżerem Honeywell, a następnie wysłać wypełniony formularz zapisu na szkolenie najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona.
W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują niezbędne materiały i dokumentację w wersji elektronicznej obejmującą tematykę i zakres szkolenia, a podczas szkoleń uruchomieniowo-instalacyjnych również odpowiednie oprogramowanie. Honeywell nie pokrywa kosztów noclegu, kosztów podróży itp.

Rejestracja
Zapisy na szkolenia można dokonać za pomocą formularza rejestracyjnego on-line. Rejestracja na szkolenie musi zostać potwierdzona, ten warunek gwarantuje udział w szkoleniu.

Kontakt
W razie pytań prosimy o kontakt: hls-poland@honeywell.com lub z Regionalnym Menedżerem Sprzedaży.