Infrastruktura

Zmiany w obiektach

Dworce, lotniska i inne obiekty infrastrukturalne zmieniły się ogromnie w ciągu ostatnich lat. Dworzec kolejowy czy lotnisko w dzisiejszych czasach nie jest budowany bez części handlowej. Kina lub inne miejsca, gdzie gromadzą się ludzie, nie są rzadkością w takich miejscach. Z jednej strony rozwój ten zwiększa obciążenie pożarowe, z drugiej skupia większe tłumy w mniejszych pomieszczeniach. Dziś systemy monitoringu oraz sygnalizacji włamania i napadu są standardem na stacjach kolejowych.

Organizacja alarmu nabiera szczególnego znaczenia w miejscach, gdzie gromadzi się wiele osób. W celu uruchomienia alarmu i późniejszej ewakuacji ludzi w sposób systematyczny, wymagane jest oprogramowanie obsługiwane przez centralę zarządzania informacją. Na lotniskach bardzo ważne jest, aby komunikaty wygłaszane były w kilku językach, a systemy oddymiania korytarzy bardzo skuteczne.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym katalogiem referencji!

Case Studies


Honeywell supplies safety technology for research@ZaB

Research@ZaB—Zentrum am Berg is a subsurface tunnel research facility by Montanuniversität Leoben, Austria’s university for mining, metallurgy and materials. As a project partner, Honeywell has supplied innovative safety technology, incorporating Fire Safety, PA/VA and Video solutions for this one-of-a-kind research center.Tunnel Safety Solutions
Tunnels are among the most demanding environments for fire safety technology, and require careful planning and rigorous testing before commissioning.This case study provides you with more detailes on how Honeywell addressed the tunnel safety issues and eventually came up with the feasible solutions. Read these Tunnel Safety Solutions Case Study in Croatian, Slovenian or Serbian.