Obiekty Użyteczności Publicznej

Skuteczna ochrona ludzi i mienia

Największymi wyzwaniami w zakresie zapewnienia ochrony w budynkach użyteczności publicznej, takich jak biblioteki, uniwersytety czy urzędy, są zasadniczo dwie rzeczy: zapewnienie bezpieczeństwa bardzo znacznej liczbie przebywających tam ludzi oraz zgromadzonym zasobom materialnym, dokumentacji itp. Oczywiście, bezpieczeństwo ludzkie ma zawsze najwyższy priorytet, ale również ochrona majątku w tym przypadku staje się dość istotna. Ponadto wiele z tych obiektów funkcjonuje w specyficznych warunkach środowiskowych, np. w muzeach i obiektach zabytkowych konieczne jest zastosowanie bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych, pozwalających na wykrycie zagrożenie w jak najwcześniejszej fazie. Z kolei takie obiekty, jak zakłady karne, narzucają szereg wymagań związanych ze specyfiką ich funkcjonowania i zabezpieczeniem elementów samych systemów detekcji przed próbami ich zniszczenia. Konieczne jest zatem indywidualne podejście projektowe i znalezienie optymalnych rozwiązań dla każdego obiektu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym katalogiem referencji!

Case Studies

Advanced Fire Detection System for Historic Great Market Hall (Hungary)

The Great Market Hall in Budapest is one of the city’s most distinctive sights. Built in 1897, the historic building is still in use as a lively market place, visited by thousands of residents and tourists every day. To ensure the safety of the visitors, vendors and market stalls, as well as protect the building’s structure, Honeywell installed an advanced fire detection solution during recent electrical renovations.