Systemy wizualizacji, integracji i zarządzania bezpieczeństwem

Produkty zintegrowane oferują wiele synegrii: wymagają one mniej materiałów, krótszy jest czas ich instalacji, łatwiejsza jest konserwacja. Dlatego własnie stały się one standardem w nowoczesnym zarządzaniu budynkami. Każdy produkt mówi własnym językiem, ma swoje właśnie wymagania, a jego użytkownik musi posiadać określoną wiedzę.

WINMAG, wszechstronny system zarządzania ryzykiem wyższego poziomu "rozumie" i tłumaczy informacje z wszystkich systemów. Łączy on wszystkie informacje w przejrzystym interfejsie użytkownika, gromadząc w centralnym węźle dane z systemów:

  • Ochrony pożarowej i zapobiegania napadom i włamaniom
  • Kontroli dostępu
  • Rejestracji czasu pracy
  • Wideo - monitoringu
  • Automatyki budynku
  • Technologii drogi ewakuacyjnej
  • Systemów bankomatowych
  • Kontroli wind

Umożliwia efektywne kontrolowanie całego systemu z terminalu jednego operatora, jak również natychmiastowe, ukierunkowane na cel zwalczanie zagrożeń w wypadku alarmu - nawet, jeśli podłączone są systemy innych dostawców. WINMAG również tłumaczy ich "język" za pomocą różnorodnych interfejsów.