Nasze zobowiązanie w bezpieczniejszą, bardziej zrównoważoną przyszłość

2021-11-10

SUSTAINABLE FUTURE

Honeywell inwestuje w przyszłość, zobowiązując się do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w swoich zakładach i operacjach do 2035 r. poprzez połączenie dalszych inwestycji w projekty oszczędzania energii, przejścia na odnawialne źródła energii, ukończenia projektów poprawy kapitału w swoich zakładach i we flocie pojazdów firmowych, oraz wykorzystanie wiarygodnych kredytów węglowych.


To zobowiązanie do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla opiera się na historii innowacji firmy Honeywell, aby pomóc klientom w realizacji ich celów środowiskowych i społecznych. W rzeczywistości około połowa inwestycji badawczo-rozwojowych firmy Honeywell w zakresie wprowadzania nowych produktów jest skierowana na produkty, które poprawiają wyniki środowiskowe i społeczne.

POSŁUCHAJ PODCASTU