Nowa jednostka "Honeywell Security and Fire"

web banner HSF

Utworzenie nowej jednostki biznesowej jest wynikiem nieustającego zaangażowania na rzecz wzmocnienia i rozwoju naszych rozwiązań technologicznych i poszerzenia oferty produktowej. Połączenie obu biznesów jest naturalnym wyborem, ponieważ ich wspólnym dziedzictwem jest innowacja w ratowaniu życia i mienia, która sprawiła, że są liderami w branży.

Zapraszamy do kontaktu z nami w razie jakichkolwiek pytań.

Korzyści płynące z połączenia biznesów to:

• Szersze i bogatsze portfolio najlepszych w swojej klasie produktów i w pełni zintegrowanych rozwiązań dla domów i budynków.
• Uproszczenie procedur i ułatwienia we współpracy z naszą firmą.
• Więcej zasobów i głębsza orientacja na Klienta we wszystkich dziedzinach objętych naszą działalnością.
• Nowe możliwości rozwoju biznesu dla Klientów, szersza wiedza techniczna w dziedzinie zintegrowanych rozwiązań, oprogramowania i usług.

Zobowiązujemy się do wspierania naszych klientów w zakresie niezawodności i jakości naszych produktów, usług i dostaw, na tym samym poziomie.

Aktualnie pracujemy nad stworzeniem jednej, wspólnej platformy. Do tego czasu w celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę hls-poland.com oraz www.security.honeywell.com/ee. Zapraszamy do kontaktu z nami w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.