Warunki współpracy

Informacja korporacyjna

Odpowiedzialność za treści:
Honeywell Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
Tel: +48 22 60 60 900
hls-poland@honeywell.com

Prezes Zarządu: Waldemar Smarz
NIP PL5210087228; KRS 33934; Regon 010110206

Warunki sprzedaży i dostaw Honeywell Inc

Zawartość tej strony była opracowywana z ogromną starannością. Niemniej jednak jeżeli pojawiają się na niej jakieś błędy, będziemy wdzięczni o informację. Wszystkie marki i logotypy są własnością odpowiednich właścicieli.

Prawa autorskie

Poszczególne elementy należące do strony internetowej takie jak tekst, obrazy, filmy, pliki są chronione prawami autorskimi. Pobieranie ich jest dozwolone w celach reprodukcyjnych, jeśli mają służyć do celów zawodowych lub handlowych. Wykorzystywanie tekstów lub ich fragmentów oraz zdjęć jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią zgodą pisemną Honeywell Sp. z o.o.

Zastrzeżenia

  1. Treści online: Honeywell Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność lub jakość dostarczanych informacji. W szczególności przewiduje się, że projekty, formularze lub inne dokumenty, które można odzyskać online zarówno w treści, jak i formie, odpowiadają dokumentom opublikowanym w formie drukowanej. W przypadku wątpliwości wersja drukowana jest jednoznacznie wiążąca. Roszczenia odpowiedzialności wobec Honeywell Sp. z o.o., które odnoszą się do materialnych lub niematerialnych szkód wynikających z wykorzystania lub nieużywania przedstawionych informacji lub wykorzystania niedokładnych i niekompletnych informacji, są z zasady wykluczone, jeśli Honeywell Sp. z o.o. nie został wyraźnie oskarżony o umyślne lub rażące niedbalstwo.
    2. Odnośniki i linki: W przypadku bezpośrednich i pośrednich odniesień do stron internetowych osób trzecich lub innych dokumentów w Internecie (hiperłącza) Honeywell Sp. z o.o., za które nie ponosi odpowiedzialności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności jedynie w przypadku Honeywell Sp. z o.o. była świadoma treści witryny lub, jeśli byłoby to uzasadnione i technicznie możliwe, uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych z nielegalną zawartością. Honeywell Sp. z o.o. niniejszym oświadcza wyraźnie, że w momencie ustanawiania linku nie było żadnych dowodów nielegalnych treści na odpowiedniej stronie internetowej. Honeywell Sp. z o.o. nie ma wpływu na obecny lub przyszły wygląd, zawartość lub prawa autorskie do połączonej strony internetowej. W związku z tym dystansuje się ona wyraźnie od wszystkich zmian dotyczących zawartości połączonych stron, które zostały wykonane po ustawieniu linku. To stwierdzenie jest ważne dla wszystkich linków na stronie internetowej stworzonej przez firmę. Dostawca odnośnej strony ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści niezgodne z prawem, wadliwe lub niekompletne, aw szczególności za szkody wynikające z użycia lub nieużywania informacji przedstawionych na połączonej stronie.
    3. Prywatność danych: Jeżeli w ramach publikacji internetowej istnieje możliwość wstawienia danych osobowych lub handlowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), to zrzeczenie się tych danych przez użytkownika odbywa się wyraźnie na zasadzie dobrowolności. podstawa. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami za pomocą poczty e-mail, używając Honeywellprivacy@honeywell.com or use following interactive webform: https://honeywellhub.secure.force.com
    4. Ważność tego zrzeczenia się: Niniejsze zrzeczenie się należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostałeś odesłany. Jeśli sekcje lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie są zgodne z prawem lub poprawne, treść lub ważność pozostałych części pozostaje bez wpływu na ten fakt.

Polityka prywatności Honeywell

Regulamin Honeywell
Kontakt z biurem Honeywell Fire and PAVA Solutions