Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw obowiązujące od 1 kwietnia 2018 r.

Szanowny Kliencie,

W celu uczynienia pewnych kwestii bardziej zrozumiałymi, doprecyzowania sformułowań oraz poprawienia drobnych błędów, wprowadziliśmy zmiany do Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw produktów przeciwpożarowych, alarmów dźwiękowych i publicznych urządzeń alarmowych („Warunki“) Honeywell Sp. z o.o. Zmienione Warunki będą obowiązywać od 01 kwietnia 2018 r.

Zmienione warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień złożonych do Honeywell Sp. z o.o. od 01 kwietnia 2018 r. i wszelkich ofert otrzymanych od Honeywell Sp. z o.o. po 01 kwietnia 2018 r.

Zamówienia oraz oferty złożone/otrzymane przed 01 kwietnia 2018 r. podlegają dotychczasowym warunkom.

Warunki współpracy mogą Państwo znaleźć tutaj.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o skontaktowanie się z Państwa osobą do kontaktu w Honeywell | Fire and PA/VA Solutions.