Co łączy Honeywell z piłką nożną?

Potrzeby

Niektóre stadiony nie spełniają standardów bezpieczeństwa wymaganych w XXI wieku. Muszą one rozbudować istniejącą infrastrukturę, wymienić instalacje, dokonać całkowitej przebudowy, lub nawet budowy nowych kompleksów. Jednym z priorytetów jest najczęściej zapewnienie wysokiej jakości udźwiękowienia, a także bezpiecznych, wygodnych, energooszczędnych i innowacyjnych systemów bezpieczeństwa, sygnalizacji pożarowej i ostrzegania dźwiękowego.

Rozwiązanie

 • Wysokiej jakości systemy wykrywania pożaru i sygnalizacji pożarowej dla dużych obszarów o wysokich wymaganiach środowiskowych
 • Niezawodne stanowiska sterowania instalacjami gaśniczymi dla krytycznych punktów, np. serwerowni
 • Zgodny ze standardami system ewakuacji w połączeniu z dźwiękowymi systemami pożarowymi i systemami ostrzegania dźwiękowego (PA/VA)
 • Wyjątkowo mocne systemy dźwiękowe dla wydajnego odtwarzania muzyki, pokazów i transmisji na główny obszar stadionu
 • Zintegrowane systemy bezpieczeństwa z innowacyjną technologią alarmowania
 • Nowatorskie systemy dozoru wizyjnego (VSS/CCTV) z połączonymi nagrywarkami video i szeroką gamą kamer IP
 • Systemy kontroli dostępu i bramki przy wejściach
 • Systemy zarządzania budynkiem ze sterowaniem HVAC, zarządzanie energią i monitoring mediów
 • Systemy oświetlenia awaryjnego z pasywnymi i aktywnymi procedurami ewakuacyjnymi

Systemy Honeywell sprawią, że obiekty sportowe staną się bezpieczniejsze, wygodniejsze i odpowiednio zabezpieczone. Dodatkowo, łatwiejsze będzie kontrolowanie obiektu, a koszty operacyjne zmniejszą się wraz z upływem czasu.

Dla przykładu, muzyka, ogłoszenia i alarm mogą być transmitowane z kilku stanowisk operatora VARIODYN D1 jednocześnie na boisko główne, trybuny i przyległe części stadionu. Podczas wydarzenia istnieje możliwość dodania kolejnych obszarów stadionu poprzez naciśnięcie klawisza na klawiaturze stacji wywoławczej VARIODYN D1 bez zakłócania bieżącego dźwięku lub dostosowania głośności w zależności od pory dnia i liczby osób na trybunach. Możliwe jest również wcześniejsze nagrywanie bezpośrednich komunikatów w celu ich automatycznego odtwarzania kiedy strefa będzie dostępna.

Systemy Honeywell skupiają się na konstrukcji, instalacji, wykonaniu, zarządzaniu projektem i wsparciem technicznym budynku, ochroną i systemem zarządzania bezpieczeństwem osób. Biorąc pod uwagę cele biznesowe stadionu, dysponujemy wiedzą w zakresie integracji w celu połączenia wszystkich aplikacji w jedną, wspólną platformę operacyjną.

Korzyści

Techniczne i ekonomiczne korzyści ze stosowania naszych systemów na stadionach (systemy sygnalizacji pożarowej, dźwiękowe systemy ostrzegawcze i nagłośnieniowe, systemy bezpieczeństwa):

 • Zintegrowane podejście konstrukcyjne, które umożliwia wydajne tworzenie projektu dla jak najszybszego wdrożenia
 • Wspólna, niezawodna infrastruktura
 • Wspólna ścieżka modernizacji
 • Scentralizowane systemy zarządzania danymi
 • Gromadzenie danych wspierające informacje zarządcze i oszczędności w zakresie obsługi systemu/budynku
 • Generowanie dochodu
 • Systemy zarządzania budynkiem połączone z systemami biznesowymi, np. łańcuchem dostaw, elektronicznym systemem kontroli EPOS, bazą danych HR
 • Oszczędności w zakresie instalacji, łącznie z rozszerzeniem zastosowania infrastruktury kablowej
 • Przyczynowo-skutkowa reakcja systemu wywoływana płynnie poprzez wszystkie zintegrowane systemy
 • Koordynacja reakcji wszystkich zintegrowanych systemów w przypadku alarmów pożarowych i pożarów
 • Technologia cyfrowa - wymiana danych o zdarzeniach między zintegrowanymi systemami zamiast wieloma pojedynczymi, przewodowymi i usieciowanymi interfejsami sygnałów
 • Przechowywanie, analizowanie i przetwarzanie danych przez nadzorujący, komputerowy system zarządzania
 • Nadrzędne interfejsy manualne pozwalające operatorowi wymuszenie zmian na automatycznych algorytmach przyczynowo-skutkowych i aktywację systemów
 • Większy zwrot z inwestycji (ROI) w całym cyklu życia stadionu

Możliwość gromadzenia, integrowania i dystrybuowania danych z/do wielu punktów wykorzystuje pełny potencjał wymiany informacji i wykorzystania technologii do sterowania obiektem. Przyjęcie szerszej perspektywy ułatwia również zrozumienie problemów przyczynowo-skutkowych i zapewnia otrzymanie odpowiedzi opartych na posiadanej wiedzy. Zapewnia to kierowanie się czystymi faktami podczas sytuacji zagrożenia i pozwala zmniejszyć ryzyko.

Nasze systemy są niezwykle elastyczne. Można w nich dokonywać zmian bez konieczności przerywania przyjętego scenariusza. Co więcej, są zintegrowane z systemami biznesowymi stadionu i wspierają stopień wypełnienia stadionu kibicami, których liczy się w setkach, jak nie tysiącach.

Referencje:

Allianz Stadion - Wiedeń, Austria (liczba miejsc: 24,000)
O2 Arena - Praga, Czechy (liczba miejsc: 18,000)
Lanxess Arena - Kolonia, Niemcy (liczba miejsc: 18,000)
Medical Park Arena (Akyazi Football Arena) - Trabzon, Turcja (liczba miejsc: 41,000)
Helios Arena - Villingen-Schwenningen, Niemcy (liczba miejsc: 6,000)
I wiele innych...